15-04-2014 Opruimactie zwerfvuil Milieuadviesraad 15 maart 2014
Op 15 maart 2014 heeft de milieuadviesraad (MAR) van de gemeente Boortmeerbeek een zwerfvuilopruimactie gehouden als proefproject. Dit initiatief werd uitgewerkt tijdens de vergaderingen van de milieuadviesraad en gebeurde in samenwerking met het gemeentebestuur en met materiële ondersteuning van ”In de vuilbak” 
lees verder [Lees verder...]
14-04-2014 Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 – Chemtool bvba
Het college van burgemeester en schepenen van Boortmeerbeek brengt u ter kennis dat door CHEMTOOL BVBA, met maatschappelijke zetel en met exploitatieadres Leuvensesteenweg 354 te 3190 Boortmeerbeek, een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 is ingediend voor het exploiteren van een nieuwe inrichting met als hoofdactiviteit: het exploiteren van een magazijn voor het opslagen en distribueren van gevaarlijke en niet-gevaarlijke producten en het mengen van oliën en vetten.
lees verder [Lees verder...]
10-04-2014 Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 – Brouwerij Haacht nv
Het college van burgemeester en schepenen van Boortmeerbeek brengt u ter kennis dat door BROUWERIJ HAACHT NV, met maatschappelijke zetel en met exploitatieadres Provinciesteenweg 28 te 3190 Boortmeerbeek, een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 is ingediend voor de bestaande inrichting te veranderen door uitbreiding en door toevoeging met als hoofdactiviteit: een brouwerij met bottelarij.
lees verder [Lees verder...]
10-04-2014 De wondere wereld van de bij – Koester je bijen-buren!

Op 5 juni leer je tijdens een infoavond in de Oude Pastorie te Hever (Boortmeerbeek) alles over bijen. Heb je ooit al gehoord van de heggerankbij, de tuinbladsnijder of de blauwe metselbij? Denk je bij vosje niet spontaan aan een bij maar aan een ander dier? Kom dan naar de infoavond en leer bloemen bekijken door een ‘bestuivers-bril’!


lees verder [Lees verder...]
10-04-2014 De compostmeesters zijn er weer voor u!
De compostmeesters Remi Barmans, Lucien Donché en Hugo Meeus zullen u met plezier en veel deskundigheid opnieuw wegwijs maken in de wondere wereld van het thuiscomposteren (opstart en werking van compostvaten en –bakken).
Vanaf zaterdag 12 april 2014 geven zij elke tweede zaterdag van de maand tussen 13.30 uur en 16 uur een demonstratie over thuiscomposteren op het compostdemoveld aan het containerpark langs de Mechelsebaan.
lees verder [Lees verder...]

Alle nieuwsberichten [Alle nieuwsberichten...]


Openingsuren gemeentehuis

Maandag
alle diensten

 • 08.30 u. – 12.00 u.
 • 18.00 u. – 20.00 u.
 • Dinsdag
  dienst burgerzaken
  dienst welzijnszaken
  dienst secretariaat

 • 08.30 u. – 12.00 u.
  dienst grondgebiedzaken gesloten
  (milieudienst en technische dienst).
 • Woensdag
  alle diensten

 • 08.30 u. – 12.00 u.
 • 13.00 u. – 16.00 u.
 • Donderdag
  alle diensten

 • 08.30 u. – 12.00 u.
 • Vrijdag
  alle diensten

 • 08.30 u. – 12.00 u.
 • Administratief Centrum
  Pastorijstraat 2
  3190 Boortmeerbeek
  Tel. 015/51.11.45
  Fax 015/51.27.64

  Feest- en sluitingsdagen

  Vacatures

  Nuttige telefoonnummers