Reglementen en belastingen


Reglementen en belastingen

Belastingen

Overzicht belastingen

formulier openbaarheid van bestuur

Indien men een afschrift van (een deel) van een dossier wenst te bekomen, wordt hiervoor een retributie gevraagd van 0,05 EUR per kopie met een minimum van 0,25 EUR.
(Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 10 oktober 2011)
• zwart-wit kopie op A3-formaat: 0,10 EUR met een minimum van 0,25 EUR
• kleurenkopie op A4-formaat: 0,25 EUR
• kleurenkopie op A3-formaat: 0,50 EUR
• planafdruk op A0-formaat: 5,00 EUR 


 

 REGLEMENTEN

 

OCMW

Algemeen huishoudelijk reglement van 5 december 2013
Huishoudelijke reglement dienst thuiszorg-poetsdienst van 24 april 2014
Huishoudelijk reglement voor BKO Ravot van 27 maart 2014

[Klik hier]


[klik hier]

[klik hier]

Burgerlijke stand Vaststelling duur concessies op de begraafplaatsen
Gemeenteraad 17 maart 2008
 

Aanpassing gemeentelijk reglement premie voor jubilarissen
Gemeenteraad 23 oktober 2006

[klik hier]

 

Aanpassing reglement voorhuwelijkssparen
Gemeenteraad 17 maart 2008

[klik hier]

Financiën Subsidiereglement inbraakbeveiliging
Gemeenteraad 20 september 2010

Milieu 

Subsidiereglement eikenprocessierups
Gemeenteraad van 27 mei 2013

[klik hier]

 

Subsidiereglement herbruikbare luiers
Gemeenteraad
Aanvraagvormulier

[klik hier]
 Retributie voorafbetaling ophaling rest- en GFT-fractie huisvuil dienstjaar 2008
Gemeenteraad 2 juli 2007 
[klik hier]
 

Aanpassing politiereglement (huisvuilophaling - DifTar)
Gemeenteraaad 23 november 2009

[klik hier]
 Sociale correcties Diftar
Gemeenteraad 26 november 2007 
[klik hier]

Stedenbouw
Gemeentelijke verkavelingsreglementering betreffende elektriciteit en aardgas
in private, industriële en sociale verkavelingen en appartementsgebouwen en
wooncomplexen
gemeenteraad 13 december 2004

Technische dienst 

Subsidies voor de scheiding van hemel- en afvalwater
Hoorzitting 20 januari 2010
Aanvraagformulier
Kennisgevingsformulier einde werken

[klik hier]

 


Gemeentelijk reglement op de administratieve sanctie op het zonder toelating aansluiten op het openbaar rioleringsnet
Gemeenteraad 6 juni 2005
 Subsidiereglement op de afkoppeling van hemel- en afvalwater op privé-domein
Gemeenteraad 21 december 2009
[klik hier]

Brandweer
Retributiereglement op sommige interventies en prestaties van de gewestelijke brandweerdienst Leuven – openbare veiligheid
Gemeenteraad 6 juni 2005

Retributiereglement ter vergelding van de kosten van sommige door de brandweerdienst uitgevoerde brandpreventieopdrachten
Gemeenteraad 6 juni 2005

Retributiereglement op sommige interventies en prestaties van de gewestelijke brandweerdienst Leuven – gebruik oefenkelder
Gemeenteraad 6 juni 2005

Verkeer Wijziging politiereglement op het wegverkeer
Gemeenteraad 17 maart 2008
[klik hier]
 Wijziging algemeen politiereglement op het verkeer (herinrichting Hever-Centrum)
Gemeenteraad 24 november 2008
[klik hier]
 Wijziging algemeen politiereglement op het verkeer
Gemeenteraad van 29 december 2008
[klik hier]

Reglement snelheidsregimes in de gemeente Boortmeerbeek
Gemeenteraad 4 juli 2005

Middenstand Aanpassing kermisreglement
Gemeenteraad 17 maart 2008

Wijziging marktreglement rommelmarkten
Gemeenteraad 24 mei 2004

Aanvulling algemeen politiereglement reglementering tenten, markten en kermissen
Gemeenteraad 20 oktober 2003
 

Reglement op de geschenkbonnen
Gemeenteraad 24 november 2014
klik hier voor het inschrijvingsformulier handelaren
Klik hier voor een voorbeeld van een geschenkbon

[klik hier]

Cultuur
Reglement met betrekking tot de organisatie van culturele workshops
Gemeenteraad 28 november 2005

Aanpassing gebruiksreglement cultuurhuis Oude Pastorie
Gemeenteraad 7 oktober 2002

Jeugd 

Reglement op de inrichting van speelstraten
Gemeenteraad 27 april 2009


Subsidiereglement jeugdwerkbeleidsplan-jeugdruimteplan
Gemeenteraad 23-06-2008

Aanpassing formule subsidiëring infrastructuur en opleiding van de competitieve gemeentelijke jeugdsportorganisaties
Gemeenteraad 24 juni 2002

Sport
Reglement cultuur- en sportlaureaten
Gemeenteraad 26 april 2004
 Subsidiereglement voor sportbeleidsplan
Gemeenteraad 22 september 2008
 Subsidiereglement inpulssubsidies sportverenigingen 2009-2013

Algemeen Reglement busbegeleiding
Gemeenteraad 22 november 2008
 

Huishoudelijk reglement gemeenteraad
Gemeenteraad 24 november 2008

 Aanpassing huishoudelijk reglement
Gemeenteraad 15 december 2008

Uitleenreglement beamer
Gemeenteraad 28 november 2005
 

Subsidiereglement Subsidiering ontwikkelingssamenwerking
(gemeemteraad 22 november 2010)

[klik hier]

Reglement stimulering wijkfeesten in de gemeente
Gemeenteraad 17 maart 2008

Reglement toekenning subsidies aan gehandicapteninstituten
Gemeenteraad 4 november 2002

Voorwaarden voor het organiseren van kampvuren en
kerstboomverbrandingen
gemeenteraad 10 september 2001
 Reglement toewijzing sociale woningen
gemeenteraad 20 september 2010
[klik hier]
 

Regelement op de subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking
gemeenteraad 22 november 2010

[klik hier]