Aanvraag uittreksel uit het strafregister

Met dit formulier kunt u kosteloos online een uittreksel of attest uit het strafregister aanvragen. Vul hieronder in en druk op volgende.

Model 1: niet-gereglementeerde activiteit of beroep (art. 595 sv)

   Dit standaard uittreksel is niet bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Er zijn ook geen specifieke wettelijke voorwaarden om deze activiteit uit te voeren.


Model 1: gereglementeerde activiteit of beroep (art. 596.1 sv)

   Dit specifiek uittreksel is bestemd voor een activiteit of beroep waarvoor de toegang- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgelegd.


Model 2: activiteit of beroep met kinderen (art.596.2 sv)

   Bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

 

 • 1 Gegevens
 • 2 Overzicht
 • 3 Bevestiging
Model *

Model 1 (art. 595 sv): niet-gereglementeerde activiteit of beroep
Dit standaard uittreksel is niet bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Er zijn ook geen specifieke wettelijke voorwaarden om deze activiteit uit te voeren.

Model 1 (art. 596.1 sv): gereglementeerde activiteit of beroep
Dit specifiek uittreksel is bestemd voor een activiteit of beroep waarvoor de toegang- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgelegd

Model 2 (art. 596.2 sv): activiteit of beroep met kinderen 
Bestemd voor een activiteit die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Reden van aanvraag *