Een asbestdak, wat nu?

25
mei
2016

Als een asbestcementdak lang aan vorst en (zure) neerslag wordt blootgesteld, dan komen de asbestvezels los te zitten. Als het regent, spoelen ze naar de dakgoot, de regenwaterput of de afdruipzone onder de dakrand. Daar stapelt het asbest zich op. Moet je werken aan zo een dakgoot of afdruipzone? Ga dan voorzichtig te werk.

1.    Hoe kan ik zeker zijn dat het wel of geen asbest is?

Sinds 1998 is asbest verboden. Als je woning dateert van de jaren ’60 tot midden jaren ’80, dan is de kans groter dat je een asbesthoudend dak hebt. Tips om asbesthoudend materiaal te herkennen, lees je op www.asbestinfo.be. Wil je 100% zeker zijn? Laat een erkend laboratorium (www.werk.belgie.be/asbest_in_materialen) een analyse uitvoeren.

2.    Moet ik een asbestdak verwijderen?

Tegen 2040 wil de Vlaamse overheid een asbestveilig Vlaanderen. Vandaag is er geen wettelijke verplichting om een asbestdak dat in goede staat is, te verwijderen. Controleer wel regelmatig de staat van het dak. Hoe meer een dak beschadigd raakt, hoe meer asbestvezels vrijkomen.

Bij een verweerd asbestdak zorg je best – in afwachting van de vervanging van het dak - voor een goede dakgoot. Zo druipt het regenwater niet van het dak af. Eventueel kan je de zone onder de dakrand proper maken door de bovenste 10 cm af te graven.

3.    Mag ik een asbestdak reinigen?

Je mag een asbestdak niet reinigen of ontmossen met een hogedrukreiniger of ronddraaiende borstels. Je mag ook geen staalborstel, schuurpapier, zaag of boor gebruiken. Je mag asbesthoudend materiaal wel schilderen, maar niet vooraf schuren.

Bladafval of slib verwijder je best als het materiaal vochtig is. Doe de bladeren of het slib in een plastic zak en sorteer het bij het restafval. Het bladafval en slib mag niet bij het GFT-afval, omdat het asbestvezels kan bevatten. Daarom draag je best een wegwerpoverall en een mondmasker.

4.    Mag ik zelf mijn asbestdak afbreken?

Is je asbestdak beschadigd of moeilijk te verwijderen? Dan moet je een aannemer met opleidingsattest ‘eenvoudige handelingen met asbest’ of een erkende asbestverwijderaar (www.werk.belgie.be/lijst_asbestverwijderaars) inschakelen. Enkel wanneer je asbestdak nog in goede staat is, mag je het zelf afbreken. Neem dan wel de nodige voorzorgsmaatregelen.

5.    Kan ik ziek worden van het asbest dat vrijkomt van mijn dak?

Iedereen wordt van nature in beperkte mate blootgesteld aan asbestvezels in de (buiten)lucht. Inademen van (extra) asbestvezels moet je zo veel mogelijk vermijden. Het risico om ziek te worden, stijgt in functie van het aantal keer dat je blootgesteld wordt, de blootstellingsduur en de concentratie van de asbestvezels.

6.    Mag ik het regenwater dat over het asbestdak gelopen heeft opvangen en gebruiken?

Voor de spoeling van de toiletten mag dat. Om je tuin te besproeien, gebruik je dit regenwater beter niet. In afwachting van de vervanging van je asbestdak sluit je je wasmachine ook best tijdelijk aan op leidingwater. Het zou kunnen dat asbestvezels zich vasthechten aan kledij en zo een risico vormen.

Meer info? www.asbestinfo.be

 

Een publicatie van Logo Oost-Brabant i.s.m. VIGeZ, OVAM en LNE

Contactinformatie