Nieuwe tarieven drinkwater vanaf 1 januari 2017

3
jan
2017

Vanaf 1 januari 2017 hanteert De Watergroep een nieuw tarief voor drinkwater. De drinkwaterfactuur bestaat uit drie onderdelen:

  • de bijdrage voor de productie en de levering van drinkwater
  • de bijdrage voor afvoer
  • de bijdrage voor zuivering

Voor elk van deze onderdelen is er een vastrecht en een tarief voor verbruik. Het tarief voor het vastrecht blijft in 2017 ongewijzigd.
In de praktijk komt het vastrecht neer op:

Soort vastrecht Bedrag vastrecht, per wooneenheid,
per jaar (excl. 6% BTW)
Korting op vastrecht, per
gedomicilieerde (excl. 6% BTW)
Vastrecht drinkwater 50,00 EUR 10,00 EUR
Vastrecht gemeentelijke
bijdrage afvoer
30,00 EUR 6,00 EUR
Vastrecht bovengemeentelijke
bijdrage zuivering
20,00 EUR 4,00 EUR

 

De korting geldt voor maximaal vijf gedomicileerde personen per wooneenheid. De totale korting kan dus maximaal even hoog zijn als het aangerekende vastrecht.

Voor het basisverbruik wordt een basistarief van 1,7256 EUR/m³ aangerekend. Dit geldt voor 30 m³ per wooneenheid plus 30m³ per gedomicilieerde per jaar. Vooral het water dat méér verbruikt wordt dan het basisverbruik, wordt het comforttarief aangerekend. Het comporttarief bedraagt twee keer het basistarief, in dit geval dus 3,4512 EUR/m³.

De voorwaarden om recht te hebben op een sociale korting en de berekening van deze sociale korting blijven ongewijzigd.

Meer informatie: www.dewatergroep.be/tarieven - info@dewatergroep.be - T 02/238 96 99

 

Contactinformatie