Omgevingsvergunning in Boortmeerbeek: wat? Hoe? Wanneer?

14
feb
2017

De Omgevingsvergunning hervormt het systeem van vergunningen grondig. Ze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het omgevingsloket. Daarna volgt er één openbaar onderzoek en één adviesronde. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

Op donderdag 23 februari 2017 treedt de regelgeving van de omgevingsvergunning in werking op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. De Vlaamse Regering heeft vastgelegd dat gemeenten individueel om uitstel kunnen vragen voor de invoering van de omgevingsvergunning.

Omwille van het ontbreken van ene dossierbehandelingssysteel dat rechtstreeks kan communiceren met het omgevingsloket, is de gemeente technische genoodzaakt om te kiezen voor een latere invoerdatum. Op aanbevelen van de softwareleveranciers en de VVSG (Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten) beslist het college van burgemeester en schepenen om de omgevingsvergunning voor de gemeente Boortmeerbeek pas in te voeren op 1 juni 2017.

Welke aanvragen volgen vanaf 23 februari 2017 wel de nieuwe procedure van de omgevingsvergunning?

Dossiers waarvoor de Vlaamse Regering of de duputatie in eerste aanleg bevoegd zijn - op basis van de regels van het decreet betreffende de omgevingsvergunning - worden vanaf 23 februari 2017 behandeld volgens de procedure van het omgevingsvergunningendecreet.

Dit betreft:

1° de vlaamse projecten en de projecten over 2 of meer provincies

2° de provinciale projecten en de projecten over 2 of meer gemeenten

3° ingedeelde inrichtingen of acitviteiten van de eerste klasse

4° de meldingen, bijstellingen, ... die horen bij bovenstaande projecten.

Deze worden verplicht digitaal ingediend via www.omgevingsloket.be/digitaalloket/home

Een wat dan met de digitale bouwaanvraag in Boortmeerbeek

In Boortmeerbeek kan men sinds 1 oktober 2015 een bouwaanvraag en een stedenbouwkundige melding digitaal indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Vanaf 23 februari 2017 zullen aanvragen met verplichte medewerking van een architect digitaal moeten worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen via het loket Digitale BouwAanvraag (DBA).

Voor aanvragen zonder verplichte medewerking van een architect geldt de verplichting van de digitale indiening niet. Desondanks wordt dit wel sterk aangeraden.

De beslissingsboom biedt nog een algemeen overzicht.

Voor meer informatie kan u ook terecht bij de dienst Grondgebiedzaken van de gemeente Boortmeerbeek of op https://www.omgevingsloket.be/main

Contactinformatie