Openbaar onderzoek - milieuvergunningsaanvraag klasse 1 - De Peppers Recyclage bvba

2
feb
2017

Het college van burgemeester en schepenen van Boortmeerbeek brengt u ter kennis dat door De Peppers Recyclage bvba, met maatschappelijke zetel en met exploitatieadres Leuvensesteenweg 102 te 3191 Boortmeerbeek, een milieuvergunningsaanvraag klasse 1 is ingediend voor de bestaande inrichting te veranderen door wijziging en door uitbreiding met als hoofdactiviteit: grond- en afbraakwerken en een overslag- en sorteerstation.

De milieuvergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de perode van 6 februari 2017 tot en met 7 maart 2017 (12.00 uur) ter inzage van het publiek bij de technische dienst van de gemeente Boortmeerbeek tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Gedurende deze periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar.