Openbaar onderzoek Vlaams Natura 2000-programma - van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017

7
mrt
2017

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Nutura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Vlaams Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader voor de realisatie van die Europese natuurdoelen.

De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het eerste Vlaams Natura 2000-programma, voor de periode 2016 - 2020. Agentschap Natuur en Bos organiseert nu een openbaar onderzoek over dit programma van 7 maart 2017 tot en met 7 mei 2017.
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kan u het programma komen inzien op de milieudienst in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Het volledige dossier en meer uitleg over de procedure kan u vinden op
www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek

Via deze weg heeft u ook toegang tot het digitaal loket. Dit digitaal loket biedt u de mogelijkheid het voorliggende programma online te bekijken en direct uw opmerkingen digitaal te formuleren.

Opmerkingen kan u via het digitaal loket of schriftelijk indienen tot uiterlijk 7 mei 2017. U kan uw opmerkingen aangetekend versturen of tegen ontvangstbewijs afgeven aan het Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert-II laan 20 bus 8, 1000 Brussel, of via het e-loket overmaken. In dat laatste geval ontvangt u een ontvangstmelding.

 

Contactinformatie