Ravot zoekt jobstudenten en monitoren

16
jan
2017

Werk je graag met kinderen? Ben je creatief? Heb je verantwoordelijkheidsgevoel? Bezit je pedagogische kwaliteiten? Ben je nog op zoek naar een leuke bijverdienste in de buitenschoolse kinderopvang tijdens de schoolvakanties?

Stel je dan kandidaat!

Monitoren in de buitenschoolse kinderopvang moeten minimum 15 jaar zijn en zijn minstens 2 vakantieweken beschikbaar tijdens de zomervakantie of 1 week tijdens de kleine vakanties (herfst, kerst, krokus, pasen). Monitoren krijgen een dagvergoeding van € 30.

Jobstudenten voor de functie van begeleider in de buitenschoolse kinderopvang moeten minimum 18 jaar zijn.  We geven de voorkeur aan jobstudenten die minstens 1 maand beschikbaar zijn tijdens de zomervakantie of 1 week tijdens de kleine vakanties (herfst, kerst, krokus, pasen). Zij moeten voldoen aan bepaalde diplomavereisten:

 • BSO 7e jaar kinderzorg of ziekenhuisverpleegkundige
 • TSO jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids- en welzijnswetenschappen (verpleegaspirant), leefgroepenwerking, sociaal- en technische wetenschappen
 • Opleiding volwassenenonderwijs: jeugd- en gehandicaptenzorg, kinderzorg / begeleider in de kinderopvang, begeleider buitenschoolse kinderopvang, attest VDAB-opleiding Buitenschoolse Kinderopvang, ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse opvang
 • Geslaagd zijn met attest van het 2de jaar leerkracht kleuter-/lager onderwijs of 2de jaar orthopedagogie, attest educatief kinderwerker
 • Een diploma of certificaat van het hoger onderwijs met een of meer cycli, van het hoger onderwijs van sociale promotie van het korte type, van het universitaire onderwijs met een of meer cycli, van een bacheloropleiding of van een masteropleiding

Werkende personen die thuis zijn tijdens de schoolvakanties en voldoen aan de diplomavereisten komen ook in aanmerking als jobstudent en monitor artikel 17.

Zij worden vergoed in de salarisschaal overeenkomstig de uitgevoerde functie. Kandidaten met ervaring krijgen voorrang.

RAVOT

 • heeft een prachtig aangelegd terrein van 1,35 hectare, met veel spelaanleiding en spelmogelijkheid
 • biedt een ontspannend, creatief en kwalitatief aanbod aan de kinderen, in een veilige omgeving op een aangename, rustige en avontuurlijke manier
 • bezorgt kinderen een heerlijke vrije tijd
 • staat voor samen-buiten-spelen, georganiseerde activiteiten en een open spelaanbod.

Stel je kandidaat via ravot@ocmwboortmeerbeek, voor bijkomende informatie kan je terecht bij Liesbeth Guinier, teamcoördinator Ravot op bovenstaand e-mail adres of 015/ 50 06 80

Je kan je kandidaat stellen tot 3 maart 2017

Selecties vinden plaats op volgende data:

 • Monitoren: woensdag 15 maart 2017
 • Jobstudenten: woensdag 22 maart 2017 en vrijdag 24 maart 2017

Geslaagde kandidaten komen in een pool van monitoren en jobstudenten die geldt tot 15 april 2018.