Sportsnacks voor kinderen

20
mrt
2017

Na de successen van de voorbije jaren zal de gemeente Boortmeerbeek in samenwerking met RAVOT ook in 2017 naschoolse sport of sportsnack organiseren. Zo willen we leerlingen uit het 1ste, 2de en 3de leerjaar de kans geven om tijdens extra lessen kennis te maken met verschillende sporten. De lessen worden gegeven door bereidwillige lesgevers, elk ervaren in hun sport. De sportsnack bestaat uit een reeks van 10 lessen, waarbij telkens twee sporten worden aangeboden. Een overzicht van de aangeboden sporten vind je hieronder. De sportsnack zal telkens plaatshebben op dinsdag van 16.30 tot 17.30 uur.

Vanaf dit jaar zullen de lessen plaatsvinden op Ravot. Er wordt busvervoer voorzien vanuit de verschillende scholen naar RAVOT. Hierdoor moet je je kind ook registreren bij Ravot indien je wil inschrijven. Meer informatie over het inschrijven vind je op de achterzijde. Let op, er kunnen maar 15 kinderen per sportsessie of 30 kinderen in totaal per dag inschrijven dus wees er tijdig bij.

Meer informatie: Liesbeth Guinier (teamcoördinator Ravot – T 015/50 06 80) of dienst vrije tijd, gemeente Boortmeerbeek  T 015/511145 (vrijetijd@boortmeerbeek.be).

Planning sportsnack 2017:

Dinsdag 18 april 2017: VOETBAL of BASKET                     

Dinsdag 25 april 2017: AEROBIC of VOETBAL                     

Dinsdag 2 mei 2017: ROPE SKIPPING of VOETBAL                                              

Dinsdag 9 mei 2017: ROPE SKIPPING of BASKET                                     

Dinsdag 16 mei 2017: HINDERNISSENPARCOURS of BASKET     

Dinsdag 23 mei 2017: HINDERNISSENPARCOURS of VOETBAL   

Dinsdag 30 mei 2017: AEROBIC of BMX    

Dinsdag 6 juni 2017: DANS of BMX

Dinsdag 13 juni 2017: DANS of HOCKEY

Dinsdag 20 juni 2017: DANS of BASKET

Hoe inschrijven:

Wil je kind deelnemen aan de sportsnack dan registreer je je kind op Ravot. Deze registratie is éénmalig en blijft gelden tot jouw kind 12 jaar is. Om je kind op Ravot te registreren organiseert Ravot doorheen het jaar infomomenten voor ouders. De data vind je terug op de website: http://www.ocmwboortmeerbeek.be/buitenschoolse-kinderopvang-ravot.

Voor elk kind dat gebruik maakt van sportsnack of de opvang, moet een kinddossier worden aangemaakt. Om dit dossier te vervolledigen, hebben wij volgende documenten nodig:

  • ingevulde schriftelijke overeenkomst, ondertekend door beide ouders
  • bewijs gezinssamenstelling (op te vragen bij de gemeente)
  • ingeval van scheiding: attest van woonst van de ouder die in Boortmeerbeek woont (op te vragen bij de gemeente)
  • twee klevertjes van de mutualiteit
  • een foto van het kind

Jouw kind kan niet deelnemen aan de sportsnack of de naschoolse opvang op Ravot als het kinddossier niet in orde is. Nadat je alle documenten hebt binnengebracht, zorgt Ravot ervoor dat je binnen de 7 werkdagen beschikt over een login en een paswoord voor de toepassingen van I-school. Je krijgt dan ook jouw persoonlijke login gegevens om online reservaties te doen en het dossier van jouw kind op te roepen en te beheren via I school (www.i-school.be/login). Je kan de sportsnack dan reserveren via de kalender.

Voor de sportsnack betaal je enkel de tijd dat jouw kind effectief aanwezig was en voor de opvang indien je hiervan gebruik maakt. Kostprijs is 1,00 EUR per begonnen half uur. Voor het busvervoer van de scholen naar Ravot wordt gebruik gemaakt van het gratis gemeentelijk busvervoer.