VBR Oudestraat - Bredepleinstraat - uitnodiging tussentijdse infoavond

2
mrt
2017
 • Naar aanleiding van een wijziging in de planning van boven vermelde verbindingsrioleringswerken wensen Aquafin en de betrokken partners u als buurtbewoners uit te nodigen op een tussentijdse informatieavond.

De tussentijdse informatieavond, waar de concrete actuele timing en gewijzigde planning zal toegelicht worden, zal plaatsvinden op woensdag 8 maart 2017 om 19.00 uur in de refter van de kleuterschool van de Gemeentelijke Basisschool, Beringstraat 107 te Boortmeerbeek.

De reden dat er tot een wijziging van de planning van de werken wordt overgegaan resulteert een toch wel aanzienlijke tijdswinst en dus ook een verkorting van de werken in z'n geheel. Door verschuiving in de planning kan de hinder met 1 winter verminderd worden en zal er gestreefd worden het volledige project te beëindigen mei 2018.

De nieuwe planning in een notendop:

 • Laarstraat - Anderveldstraat
  • Opbraak en rioleringswerken: april 2017 - juli 2017
  • Aanleg kabels en leidingen: augustus 2017 - september 2017
  • Wegenis: oktober 2017 - mei 2018
 • Anderveldstraat - Paepestraat
  • Opbraak en rioleringswerken: juni 2017 - augustus 2017
  • Aanleg kabels en leidingen: september 2017
  • Wegenis: september 2017 - mei 2018
 • Paepestraat - Einde der werken
  • Opbraak en rioleringswerken: augustus 2017 - oktober 2017
  • Aanleg kabels en leidingen: oktober 2017 - november 2017
  • Wegenis: november 2017 - mei 2018

Hou er wel rekening mee dat de planning van de werken die zal worden meegegeven tijdens de infoavond informatief is en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).

 

 

 

Contactinformatie