Wijziging inwerkingtreding omgevingsvergunning

10
feb
2017

Het decreet van 3 februari 2017 over de regels tot implementaire van de omgevingsvergunning is op 9 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Iedereen kan daar de tekst terugvinden. De gefaseerde invoering van de omgevingsvergunning is zo officieel meegedeeld. Een van de gevolgen is dat aanvragen met verplichte medewerking van een architect vanaf 23 februari 2017 digitaal moeten worden ingediend, ongeacht of de gemeente al in de omgevingsvergunning is ingestapt of niet. Bij vragen aan het loket hierover kan je dus nu verwijzen naar de publicatie van 9 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad.

Meer info op: https://www.omgevingsloket.be/web/omgevingsloket/-/wijziging-inwerkingtreding-omgevingsvergunning