Aanvraag inname openbaar domein

Voor een tijdelijke inname van het openbaar domein moet je toestemming van het gemeentebestuur vragen. Het openbaar bestuur mag nooit zonder toestemming ingenomen worden. Een tijdelijk parkeerverbod kan nodig zijn om bijvoorbeeld een verhuizing, een grote levering, de plaatsing van een container, ... in goede banen te laten lopen.

Toelating voor de plaatsing van verkeersborden voor een tijdelijk parkeerverbod, dien je minstens 7 dagen op voorhand aan te vragen. Deze periode is nodig om de toelating op te maken en goed te laten keuren door het college van burgemeester en schepenen en om de borden ter plaatse te brengen. Het gebruik van de borden is gratis.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
Adresgegevens 2