Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen zijn uniforme inlichtingsbladen waarmee de notaris stedenbouwkundige en milieu-administratieve gegevens van een concreet perceel opvraagt in het kader van een vervreemding. De gegevens worden overgenomen in het kader van vervreemding.

De prijs voor stedenbouwkundige inlichtingen bedraagt 65,00 euro per perceel. Indien bij de opmaak van de stedenbouwkundige inlichtingen blijkt dat het gebouw dient te worden opgenomen in het vergunningenregister zal hiervoor een bijkomende kost van 20,00 EUR worden aangerekend. De dienst ruimtelijke ordening heeft 30 dagen de tijd om uw aanvraag te behandelen.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Betalen
  • 4 Bevestiging

Gegevens aanvrager

Adresgegevens 1

Gegevens van het perceel

Adresgegevens 2

Document uploaden