Afspraak maken - Inzage openbaar onderzoek of omgevingsbeslissing

8
mei
2020

Update CORONA: de dienstverlening in het gemeentehuis blijft verderlopen. We vragen je wel om niet-dringende zaken uit te stellen. We proberen je telefonisch en via mail verder te helpen en indien nodig plannen we een afspraak in.

Tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunningen, kan er in bepaalde dossier een openbaar onderzoek gehouden worden.
Dit is een moment waarop iederen het dossier kan komen bekijken en eventueel een bezwaar indienen of later in beroep gaan. 

Heb je een aangetekend schrijven ontvangen van een openbaar onderzoek of heb je een gele affiche zien hangen waar je vragen over hebt? Kom dan de plannen inkijken op de dienst ruimtelijke ordening tijdens de duur van het openbaar onderzoek.

Let op! Je kan het dossier steeds komen inkijken, maar hiervoor moet op voorhand een afspraak gemaakt worden.
Je kan een afspraak maken telefonisch op 015 51 11 45 optie 2 of via mail: ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be  

 

 

 

Contactinformatie