Afvalkalender

De afvalkalenders zijn een nuttige bron van informatie: je vindt er niet alleen de data van de huis-aan-huisinzamelingen maar ook heel wat informatie over sorteren en het correct aanbieden van afval.

Je kan de afvalkalender raadplegen op de website van EcoWerf of via de Recycle app.

Een papieren exemplaar kan je bekomen aan het onthaal in het gemeentehuis.

Niet opgehaald afval

Is uw vuilnis niet opgehaald, dan kunt u een melding maken via het gratis nummer van EcoWerf 0800/97 0 97.

Contactinformatie