Asbest, toch niet zo best? - tips voor onderhoud van asbesthoudend materiaal

4
mrt
2016

Asbesthoudende materialen mogen sinds 1998 niet meer geproduceerd en verkocht worden. Het risico schuilt in de asbestvezels die via inademing kanker kunnen veroozaken. Als je huis dateert van voor 1998, is de kans groot dat je nog asbesthoudende toepassingen tegenkomt in en rond je woning. Dit is geen reden tot paniek als je er verstandig meer omgaat.

Er is geen wettelijke verplichting om asbesthoudend materiaal in of om het huis dat in goede staat is, te verwijderen. Ondeskundig verwijderen van hechtgebonden asbest, asbest dat stevig verankerd is in het dragermateriaal, kan risicovoller zijn dan het te laten zitten. Controleer wel regelmatig de staat van het materiaal, want materiaal dat nu in goede staat is, kan op termijn verweren of beschadigd raken waardoor het wel nodig is om het te verwijderen.

Hechtgebonden asbest (bv. golfplaten, leien) in goede staat mag je zelf verwijderen mits de nodige voorzorgsmaatregelen. Niet-hechtgebonden asbesttoepassingen (bv. asbestkoord, isolatie rond verwarmingsbuizen) en sterk beschadigde, verweerde of moeilijk te verwijderen hechtgebonden toepassingen moet je laten verwijderen door een erkend asbestverwijderaar.

Enkele tips: alles wat stof veroorzaakt, ook al is het minimaal, maakt asbestvezels los. Daarom is het gebruik van mechanische werktuigen met grote snelheid en hogedrukreinigers wettelijk verboden. Als het noodzakelijk is om het materiaal te bewerken, gebruik dan handwerktuigen.

  • Reinig geen asbesthoudende materialen met een hoge drukreiniger of roterende borstels.
  • Bewerk asbestplaten niet met een staalborstel, slijpschijf, zaag of een boormachine
  • Schilderen van asbesthoudend materiaal is toegelaten, maar vooraf schuren mag niet.

Ontmossen van een asbest dak met een hogedrukreiniger of roterende borstel is verboden. Er is geen veilig en milieuvriendelijk alternatief voor ontmossen. Alle bewerkingen maken ook asbestvezels los. Het enige wat je kan doen, is het mos op het dak laten zoals het is of de dakbedekking volledig vervangen.

Meer informatie: www.asbestinfo.be

Contactinformatie