Bekendmaking definitieve vaststelling van wijziging gemeenteweg 'Dreef' met ontwerp van Rooilijnplan

27
apr
2023

BEKENDMAKING BESLUIT GEMEENTERAAD

Zitting 27 maart 2023

 

DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE WIJZIGING VAN DE GEMEENTEWEG DREEF (gekend als voetweg 76 - deel) MET ONTWERP VAN ROOILIJNPLAN

 

In zitting van 27 maart 2023 besloot de gemeenteraad de wijziging van de gemeenteweg Broekstraat (gekend als voetweg 85 – deel) definitief te wijzigingen.  De gemeenteraad besloot eveneens  het rooilijnplan definitief vast te leggen voor deze gewijzigde gemeenteweg.

 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering.  Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de beslissing in beroep.

 

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op donderdag 26 april 2023 en loopt tot maandag 26 mei 2023.  In voorkomend geval is bij het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid het bewijs te voegen dat een dossiervergoeding betaald werd.

 

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en met een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Het grafisch plan en de bijhorende documenten kunnen tot het einde van de periode horende bij de bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad worden ingekeken via de gemeentelijke website of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek (tijdens de openingsuren en na afspraak).

Een afspraak met de dienst omgeving kan gemaakt worden via de gemeentelijke website, telefonisch (015/51 11 45 – optie 3) of per e-mail via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be

Contactinformatie