Bekendmaking kennisgeving ontwerp plan-MER en ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch programma EFMZVA 2021-2027

13
jan
2022

Bekendmaking kennisgeving ontwerp plan-MER en ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch programma EFMZVA 2021-2027

Voor het Programma EFMZVA (Europees fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur) 2021-2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-MER uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en omgeving onderzocht.

De periode van terinzagelegging van het ontwerp plan-MER en het ontwerp Programma zal lopen van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022.

Het dossier kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek, namelijk tot en met 14 maart 2022, worden ingekeken op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek (tijdens de openingsuren en na afspraak) of via de gemeentelijke website.

Een afspraak met de dienst omgeving kan gemaakt worden via de gemeentelijke website, telefonisch (015/51 11 45 – optie 3) of per e-mail via milieudienst@boortmeerbeek.be

Het dossier kan ook ingekeken worden via de website van het Departement Landbouw en Visserij (http://www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER) of via de website van Team MER.

De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • Persoonlijk via afgifte of een brief gericht aan Departement Landbouw en Visserij, dienst Visserij, Plan-MER 0269 – EFMZVA, Koning Albert II-laan 35 bus 40 te 1030 Brussel
  • Via e-mail naar departement@lv.vlaanderen.be (met vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER 0269 – EFMZVA’ in de titel)
  • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis

Contactinformatie