Bekendmaking publicatie gemeenteraadsbeslissing in het Belgisch Staatsblad "definitieve vaststelling van wijziging van de gemeenteweg Sas met bijhorend rooilijnplan"

28
sep
2021

Bekendmaking publicatie gemeenteraadsbeslissing in het belgisch staatsblad

“DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN WIJZIGING VAN DE GEMEENTEWEG SAS MET BIJHOREND ROOILIJNPLAN”

In zitting van 28 juni 2021 besloot de gemeenteraad de wijziging van gemeenteweg Sas aan de hand van een rooilijnplan definitief vast te stellen.

Gedurende de periode van bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing kon er een administratief beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering.  De periode van bekendmaking liep van maandag 19 juli 2021 tot zondag 22 augustus 2021.  

Het college van burgemeester en schepenen ontving geen beroep tegen het besluit van de gemeenteraad.

Het college maakt bekend dat het besluit van de gemeenteraad zal gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad op maandag 27 september 2021.

De termijn om een bestuurlijk beroep in te stellen tegen dit verordenend besluit bedraagt 14 kalenderdagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid met een beveiligde zending ingediend bij de Vlaamse Regering.  In voorkomend geval is bij het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid het bewijs te voegen dat een dossiervergoeding betaald werd.

De indiener van het beroep bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en met een beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan het college van burgemeester en schepenen.

Het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van wijziging van de gemeenteweg  Sas met bijhorende rooilijnplan, kan tot het einde van de beroepstermijn worden ingekeken via de gemeentelijke website of op de dienst omgeving van de gemeente Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek (tijdens de openingsuren en na afspraak).

Een afspraak met de dienst omgeving kan gemaakt worden via de gemeentelijke website, telefonisch (015/51 11 45 – optie 3) of per e-mail via ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be

Boortmeerbeek,  27 september 2021

Contactinformatie