Belangrijke info in verband met vrijwilligers vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas

22
feb
2021

Het vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas is klaar en we bereiden ons nu volop voor op de vaccinaties.Voor de werking van het vaccinatiecentrum rekenen we op de inzet van tal van vrijwilligers. Jullie gaven massaal door om te komen helpen. De betrokken partners, in samenwerking met Radarwerk, zijn intussen gestart met het contacteren van de vrijwilligers. 

Wat zijn de volgende stappen? 

Iedereen die zich de voorbije weken opgaf om te komen helpen in het vaccinatiecentrum als logistieke vrijwilliger ontvangt een e-mail van kampenhout@vrijwilligers.vlaanderen. Daarin vragen we om een profiel aan te maken op het platform van Radarwerk.  

Nadat je je registreerde, ontvang je opnieuw een e-mail met instructies om je profiel te vervolledigen met persoonlijke informatie, waaronder bv. je rijksregisternummer. Deze gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en enkel in het kader van het vaccinatiecentrum bewaard.  

We willen zo een beeld krijgen van jouw beschikbaarheid. Alvorens je effectief aan de slag kan als vrijwilliger, zal je een telefoontje krijgen van de planningsdienst van Radarwerk in functie van het verdere verloop. 

Wie zich opgaf als medisch vrijwilliger wordt gecontacteerd door de firma Motmans & Partners. Voor vragen over jouw inzet als medisch vrijwilliger kan je terecht bij info@elzleuvennoord.be.