Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak!

28
nov
2019

De Provincie werkt een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie en heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. 

Wat vind jij hiervan? Laat het ons weten:

Je kan je mening kwijt tijdens de publieke raadpleging die loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020.
Het dossier kan ingekeken worden op de dienst ruimtelijke ordening tijdens de openingsuren.
Alle documenten zijn ook raadpleegbaar via de link:
https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/structuurplan-uitvoeringsplannen/beleidsplan-ruimte-vlaams-brabant

Kom naar het startmoment op woensdag 4 december vanaf 14u in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.

Meer info: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

 

Contactinformatie