Bijkomende maatregelen in strijd tegen coronavirus

De burgemeester nam op 29 juli 2020 een besluit met een aantal maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Een overzicht van deze maatregelen:
 
Vanaf 31 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 is er op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek een verbod op de organisatie van evenementen inclusief wedstrijden van contactsporten.
Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor:
  • voor eetfestijnen van lokale verenigingen die uitsluitend met take-away volgens de horeca-regels werken;
  • de speelstraten;
  • jeugd- en sportkampen;
  • trainingen van sportploegen overeenkomstig de geldende protocollen.
Daarnaast is vanaf vrijdag 31 juli 2020 is het dragen van een mondmasker verplicht op volgende plaatsen:
  • publieke ruimten in gemeentelijke en OCMW-gebouwen;
  • recyclagepark;
  • begraafplaatsen;
  • openbare speeltuinen.
Indien om medische of andere redenen het dragen van een mondmasker niet mogelijk is, is het gebruik van een gelaatsscherm verplicht. De verplichting tot het dragen van een mondmasker of gelaatsscherm is niet van toepassing op kinderen jonger dan 12 jaar.

Inbreuken worden beboet met een GAS-boete van 250,00 EUR per inbreuk.

Contactinformatie