Bijzondere doctoraatsbeurs

De bijzondere doctoraatsbeurs ondersteunt personen die buiten het wetenschappelijke onderzoek werken en in één jaar tijd een doctoraat op proefschrift willen behalen. De personen moeten van hun huidige werkgever een 'terbeschikkingstelling' krijgen.

Voorwaarden

 • Periode: 1 jaar
 • U bezit de Belgische nationaliteit of behoort tot één van de lidstaten van de EU, de EER of Zwitserland.
 • U hebt een masterdiploma.
 • U hebt een vaste betrekking.
 • U bent niet werkzaam in het wetenschappelijk onderzoek.
 • U kan van uw werkgever een terbeschikkingstelling of verlof zonder wedde van 1 jaar krijgen. U kan na dat jaar uw betrekking weer opnemen.
 • U doet afstand van elke nevenactiviteit en de bezoldiging die eraan vast hangt.
 • U hebt nog geen gebruik gemaakt van dit FWO-mandaat (ook niet gedeeltelijk).
 • Clinici kunnen zich niet kandidaat stellen. Voor hen is er de klinische doctoraatsbeurs.

Het FWO stimuleert en financiert het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (ook als die in Brussel gevestigd zijn) en aan de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek.

Procedure

 • U zoekt een promotor aan een Vlaamse universiteit.
  • Uw promotor verbindt zich ertoe u, als doctorandus, degelijk te begeleiden.
  • Het FWO vraagt uw promotor om een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • U dient uw aanvraag in via de online applicatie
 • De expertpanels van het FWO brengen verslag uit aan de raad van bestuur.
 • De raad van bestuur beslist over de aanstelling.

Meebrengen

Bedrag

Het nettobedrag van de beurs stemt overeen met het laatste nettobedrag van de hoofdactiviteit.

Uitzonderingen

Regelgeving