Certificering van koeltechnici en koeltechnische bedrijven

Ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen worden dikwijls gebruikt als koelmiddel in koelinstallaties. Die koelmiddelen hebben een negatieve impact op het klimaat en milieu. Om de uitstoot van deze koelmiddelen te beperken, werd een certificeringsplicht ingevoerd voor bedrijven en technici die werkzaamheden uitvoeren aan koelinstallaties (zoals koelkasten, diepvriezers, aircosystemen, ...) met ozon(laag)afbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen waarbij er een mogelijk risico op emissies bestaat.

Voorwaarden

Alle koeltechnici van koeltechnische bedrijven die effectief werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren die gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen bevatten en waarbij er een risico bestaat op uitstoot of lekken van deze koelmiddelen, moeten een geldig certificaat bezitten.
Op de website van het Departement Omgeving (OMG) vindt u

Ook het koeltechnisch bedrijf waarvoor de koeltechnicus werkt, moet over een certificaat beschikken voor het installeren van die koelinstallaties of het onderhouden ervan.
Op de website van het Departement OMG vindt u

Procedure

Een koeltechnicus kan een certificaat behalen door te slagen voor een examen. Er zijn 4 categorieën van certificaten. Welk certificaat een koeltechnicus moet behalen, is afhankelijk van de werkzaamheden die hij in de praktijk uitvoert of wil uitvoeren.

Alleen een erkend 'opleidingscentrum technici koeltechniek' mag het examen organiseren en het certificaat uitreiken. U vindt de lijst van erkende opleidingscentra via de Overzichtslijsten (selecteer 'Opleidingscentra technici koeltechniek'). De inhoud van het examen verschilt naargelang de categorie van het certificaat.

Wanneer een koeltechnicus slaagt voor het examen, krijgt hij een certificaat dat 5 jaar geldig is. Het kan telkens verlengd worden voor 5 jaar als de technicus in de periode van twaalf maanden vóór de vervaldatum slaagt voor een actualisatie-examen.

Een koeltechnisch bedrijf moet gekeurd worden door een geaccrediteerde of erkende keuringsinstelling. Tijdens die keuring komt de keuringsinstelling ter plaatse en controleert dan onder meer of de koelmiddelboekhouding in orde is, het personeel de nodige apparatuur heeft, of de apparatuur in goede staat is, ... De keuring gebeurt aan de hand van een checklist.

De geldigheid van het certificaat varieert naargelang de werkzaamheden die de koeltechnicus van het koeltechnisch bedrijf uitvoert. Het certificaat wordt automatisch verlengd als het bedrijf in de periode van 6 maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat met goed gevolg werd herkeurd door de keuringsinstelling.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici.