Containerpark gesloten tot tenminste 3 april 2020

17
mrt
2020

Alle recyclageparken van EcoWerf sluiten vanaf vandaag tot ten minste 3 april 2020. 
Dit is een beslissing van de Vlaamse overheid die EcoWerf opvolgt. Door een verhoogde stijging van het aantal bezoekers, kan de gezondheid van de recyclageparkwachters en de bevolking niet gegarandeerd worden. Maak zoveel mogelijk als gebruik van de ophaling van afval aan huis en hou het afval, dat niet aan huis opgehaald wordt. 

EcoWerf stelt alles in het werk om de afvalophalingen aan huis normaal te laten verlopen. Voorlopig gaan de ophalingen gewoon door zoals vermeld op de afvalkalender. Bij capaciteitstekorten inzake personeel zal de focus liggen op de inzameling van restafval en gft-afval. Huis-aan-huisinzameling van pmd, glas, papier en karton, textiel, grofvuil en snoeihout zijn niet prioritair. Het ledigen van ondergrondse containers, glasbollen, textielcontainers en andere publieke afvalrecipiënten is wel prioritair. Op www.ecowerf.be lees je de laatste stand van zaken.