Dientst grondgebiedzaken uitzonderlijk gesloten op 23 augustus 2018

7
aug
2018

De dienst grondgebiedzaken (stedenbouw, milieu, ...) is altijd op dinsdag gesloten en uitzonderlijk op
donderdag 23 augustus 2018.