Dieren onder de wielen

13
jan
2016

Als je een dood of gewond dier aantreft op het Vlaamse wegennet, kan je dat voortaan melden op de website van 'Dieren onder de wielen'. Dit initiatief is een samenwerking tussen het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid en de organisaties Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen.

Jaarlijks vinden meer dan vier miljoen wilde dieren de dood op onze wegen. Het verkeer vormt daarmee de belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaak voor dieren.

Heb je zelf ergens een dode egel, een aangereden merel, een platte vos of een uiteengereten konijn gezien? Surf dan snel naar de website. De ingezamelde kennis over verkeersdode dieren kan ervoor zorgen dat er in de toekomst minder slachtoffers vallen.

Meer informatie: http://www.dierenonderdewielen.be

 

Contactinformatie