Doctoraatsbeurs strategisch basisonderzoek

Met een doctoraatsbeurs strategisch basisonderzoek kunnen jonge onderzoekers zich bekwamen tot strategisch denkende en innovatiegerichte wetenschappers.

In de context van een doctoraatsbeurs betekent dat dat het gaat om (doctoraatswaardig) uitdagend en vernieuwend onderzoek, dat in geval van succes op de langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen (producten, processen, diensten) die een economische finaliteit hebben.

Sinds 1 januari 2016 is het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) bevoegd voor de doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek. De beurzen die voor die datum al liepen, worden nog beheerd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Voorwaarden

  • U hebt een masterdiploma dat is uitgereikt door één van de landen van de EU of de EER of door Zwitserland.
  • U behaalde dat diploma niet langer dan vijf jaar geleden met minstens de vermelding 'onderscheiding'.
  • U hebt bij aanvang van het mandaat (op 1 januari volgend op de oproep) niet meer dan 18 maanden wetenschappelijke ervaring.
  • U hebt nog geen FWO- of IWT-mandaat genoten (ook niet gedeeltelijk).
  • U kunt zich maximaal twee keer voor hetzelfde mandaat kandidaat stellen.

Meer details over het vereiste profiel en de vereiste voorwaarden vindt u op de website.

Procedure

Een keer per jaar lanceert het FWO een oproep doctoraatsbeurzen strategisch basisonderzoek, rond 15 juni. De deadline voor indiening is 15 september om 17 uur (of de daarop volgende maandag om 17 uur als de 15de in het weekend valt).

Om een aanvraag in te dienen, moet u een promotor aan een Vlaamse universiteit bereid vinden om uw doctoraatsonderzoek te begeleiden.

Alle informatie over de aanvraag en de selectieprocedure vindt u op de website.

Meebrengen

Bedrag

Het netto beursbedrag is minimaal 2.015,51 euro, de forfaitaire werkingstoelage bedraagt 3.720 euro per jaar.

Uitzonderingen

Regelgeving