Dossierkosten milieu

12
jan
2016

 

Voor aanvragen van milieuvergunningen worden volgende dossierkosten aagerekend:

  Kostprijs

- voor de inrichting gerangschikt in klasse 3, zoals bijlage 1 van het Vlarem

Deze belasting is niet van toepassing op:

- het lozen van normaal huisafvalwater
- de inrichting van een opslagplaats van een opslagplaats voor samengeperste,
  vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden vloeistoffen voor normaal gebruik.
- de inrichting van opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan
  55 °C, maar de 100 °C niet overtreffend.

13,00 EUR
- voor de inrichtingen gerangschikt in klasse 2, zoals in de bijlage 1 van het Vlarem en
  en de grondwaterwinningen van categorie A en de grondwaterwinningen van categorie B 
  zonder milieueffecten- of veiligheidsrapport.
 125,00 EUR    
- voor de inrichting van klasse 1, zoals bepaald in de bijlage 1 van het Vlarem 2.000,00 EUR
- indien het een hernieuwings-, uitbreidings- of veranderingsaanvraag klasse 1 betreft 1.000,00 EUR
- indien voor een klasse 1-vergunning of een grondwaterwinning een milieueffecten- of
  veiligheidsrapport nodig is
2.500,00 EUR

Contactinformatie