Droogte zorgt voor (kamp)vuurverbod

Door de aanhoudende droogte verhoogt het risico op brandjes. Daarom heeft de burgemeester een besluit uitgevaardigd waardoor het met ingang van 5 juli 2018 verboden is kampvuur of andere open vuren te houden op het grondgebied van de gemeente. Ook het gebruik van brandkorven is verboden! Op dit alles geldt slechts één uitzondering, namelijk het gebruik van de barbecue.

Dit verbod geldt tot het einde van de droogteperiode die zal worden vastgesteld bij besluit van de burgemeester.