Erkenning als MER-deskundige

Als erkend MER-deskundige bent u verantwoordelijk voor het uitwerken van één of meerdere onderdelen van een milieueffectrapport. U kunt erkend worden als MER-deskundige door de Vlaamse overheid.

U kunt een erkenning aanvragen in verschillende disciplines en deeldomeinen.

Voorwaarden

Om erkend te worden, moet u voldoen aan

 • de algemene erkenningsvoorwaarden die gelden voor alle erkenningen
 • en deze bijzondere voorwaarden:
  • U moet een natuurlijk persoon zijn.
  • U moet geslaagd zijn voor een opleiding per deeldomein (of per discipline als er geen deeldomeinen zijn), waarin de onderwerpen die vermeld worden in bijlage 9 van het VLAREL aan bod kwamen.
  • U moet minstens de graad van bachelor of een daarmee gelijkgestelde graad hebben en per aangevraagd deeldomein minstens 5 jaar ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van milieueffectstudies (in een periode van 7 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag).
   Of u moet minstens de graad van master of een daarmee gelijkgestelde graad hebben en per aangevraagd deeldomein minstens 3 jaar ervaring hebben met het meewerken aan het opstellen van milieueffectstudies (in een periode van 5 jaar voorafgaand aan de erkenningsaanvraag).
  • Als u de erkenning van MER-deskundige aanvraagt voor het deeldomein geluid of trillingen, moet u in het bezit zijn van een erkenning als milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen voor het deeldomein geluid of deeldomein trillingen.

Op de website van het departement Omgeving vindt u meer informatie over de erkenning als MER-deskundige.

Procedure

 • Download het aanvraagformulier tot erkenning als MER-deskundige op de website van het departement Omgeving en vul het in.
 • Dien de aanvraag in bij het Departement Omgeving via:
 • De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten behandelt uw aanvraag. Zij raadpleegt een aantal overheidsinstanties – waaronder de dienst milieueffectrapportage – om een advies uit te brengen. Op basis van deze adviezen en eventueel bijkomende informatie en een hoorzitting, beslist men gunstig of ongunstig over de aanvraag.

Meebrengen

Bedrag

U moet een retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als MER-deskundige. Het bedrag van de retributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

U moet geen retributie betalen voor:

 • aanvraag tot uitbreiding van een erkenning als MER-deskundige in een discipline waarvoor de MER-deskundige al erkend is (bijkomende deeldomeinen).
 • aanvraag van een erkenning als MER-deskundige in de discipline 'Geluid en trillingen'.

Uitzonderingen

Regelgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).