Erkenning van keuringsinstellingen voor de keuring van koeltechnische bedrijven en van examencentra koeltechniek

De keuringsinstellingen die koeltechnische bedrijven of examencentra koeltechniek willen keuren, kunnen eenmalig erkend worden voor een duur van maximaal een jaar. De termijn kan alleen onder uitzonderlijke omstandigheden worden verlengd. De erkenningsperiode geeft de keuringsinstelling de mogelijkheid om een specifieke accreditatie te behalen voor het uitvoeren van deze keuringen.

Voorwaarden

Procedure

U kunt een erkenning aanvragen (met een aanvraagformulier) bij de afdeling Milieuvergunningen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven en hun koeltechnici.