Erkenningformulier / Subsidiedossier jeugdvereniging 2022

Opgelet: Om in aanmerking te komen voor de subsidies 2022 werkingsjaar 2021 moet uw aanvraag 'en' de nodige extra bijlagen (Werkingsverslag, ledenlijsten, kadervorming, kampvervoer, infrastuctuur, bouwfonds,...), ten laatste donderdag 31 maart 2022 ingediend zijn bij het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek.

Op de dienst vrijetijd kan u terecht met alle vragen bij het invullen van dit formulier.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Identificatiegegevens Vereniging

Adresgegevens 1

Identificatiegegevens contactpersoon

Adresgegevens 2

Ledenaantal.

Kadervorming.

Volgden leden van de vereniging kadervorming? *

Kampvervoer

Doet uw vereniging beroep op de subsidie voor kampvervoer? *

infrastructuur

Voerde de vereniging subsidieerbare infrastructuurwerken uit? *
Ontving de vereniging in het verleden bouwfondssubsidies in het kader van het jeugdruimteplan? *

jubilerende vereniging

Bestaat de vereniging een veelvoud van 25 jaar? *
De vereniging wenst beroep te doen op de speciale subsidie ter gelegenheid van hun jubileum

Ondergetekende vraagt erkenning/subsidiëring aan voor bovenvermelde vereniging en verklaart dat de opgave van de gegevens waarheidsgetrouw gebeurde.