Erkenningformulier / Subsidiedossier (socio-) culturele vereniging 2022

Opgelet: Om in aanmerking te komen voor de subsidies 2022 moet uw aanvraag 'en' de nodige extra bijlagen (activiteitenkalender, ledenlijst,...), ten laatste voor vrijdag 15 april 2022 ingediend zijn bij het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek.

Op de dienst vrijetijd kan u terecht met alle vragen bij het invullen van dit formulier.

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Identificatiegegevens Vereniging

Adresgegevens 1
Soort vereniging *

Identificatiegegevens contactpersoon

Adresgegevens 2

Geef een overzicht van de activiteiten gepland in 2022.

Duid de activiteiten aan die voor alle inwoners van de gemeente toegankelijk zijn!

Deze lijst kan ook via mail bezorgd worden via vrijetijd@boortmeerbeek.be

De vereniging bevestigt dat

Ondergetekende vraagt erkenning/subsidiëring aan voor bovenvermelde vereniging en verklaart dat de opgave van de gegevens waarheidsgetrouw gebeurde.