Gemeentelijke diensten op afspraak

OPGELET: tijdelijke wijziging van de openingsuren naar aanleiding van de corona-crisis. 

Alle info over de aangepaste werkwijze vind je hier.

Vragen zijn gewoonlijk eenvoudig, antwoorden complex… Daarom moet voldoende tijd kunnen worden genomen voor voorbereiding en antwoord. Dit betekent dat voor bepaalde diensten de baliemomenten worden beperkt en er voortaan meer op afspraak wordt gewerkt. Bovendien is het de bedoeling om vragen meer schriftelijk te beantwoorden en documenten zoveel als mogelijk elektronisch af te leveren. Verplaatsingen naar het gemeentehuis kunnen zo tot een minimum worden beperkt.

Je kan dus best:

  1. nagaan of je jouw vraag schriftelijk kan stellen via info@boortmeerbeek.be.
  2. nagaan of je het document dat je nodig hebt, elektronisch kan bekomen. Ga hiervoor naar het E-loket en kies voor Aanvragen elektronische documenten.
  3. voor de dienst burgerzaken een afspraak maken via de blauwe knop bovenaan dit artikel "Online aanvragen".
  4. Voor het woonloket een afspraak maken via www.boortmeerbeek.be/ik-wil-...

Voor de dienst ruimtelijke ordening kan je wanneer je jouw dossier wenst te bespreken met de stedenbouwkundig ambtenaar enkel nog een afspraak maken op woensdag van 8.30 uur tot 12 uur. Wanneer je een plan wilt inzien, kan dat op de gebruikelijke openingsuren.

OPGELET: Door de langdurige afwezigheid van de omgevingsambtenaar zien wij ons verplicht tijdelijk de online aanmeldmogelijkheid via het formulier af te sluiten. Je kan een mailbericht zenden naar ruimtelijkeordening@boortmeerbeek.be en de dienst zal je zo snel mogelijk contacteren om verder af te spreken. Bedankt voor jullie begrip.

Voor de dienst burgerzaken kan je een afspraak maken elke werkdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur en op maandagavond tussen 19 uur en 20 uur. Dit zal de wachttijd aanzienlijk verkorten. Opgelet: het gaat hier enkel om afspraken mbt burgerlijke stand en niet-Belgen.

Voor het woonloket kan je een afspraak maken op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur.

Een medewerker van de dienst zal je per e-mail contacteren om de afspraak te bevestigen en eventueel nuttige bijkomende informatie op te vragen.

Volledigheidshalve geven wij hier nog even de openingsuren van de verschillende publieksdiensten:

Burgemeester: Burgemeester plant haar afspraken zelf. Je kan haar bellen op het nummer: 0476/350 373  
Schepenen:

Michel Baert: 0475/419 930
michel.baert@boortmeerbeek.be

Hans De Locht
hans.delocht@boortmeerbeek.be

Annick DeKeyser
annick.dekeyser@boortmeerbeek.be 

Denis Bosny: 0497/334 243
denis.bosny@boortmeerbeek.be 

Remi Serranne: 0476/520 478
remi.serranne@boortmeerbeek.be

 
Burgerzaken:

Bevolking:  

maandag – vrijdag: 8.30 uur – 12 uur
maandagavond: 18 uur – 20 uur
woensdagmiddag: 13 uur – 16 uur

  Burgerlijke stand & vreemdelingen:

maandag – vrijdag: 8.30 uur – 12 uur
maandagavond: 18 uur – 20 uur
woensdagmiddag: 13 uur – 16 uur

op afspraak: elke werkdag tussen 8.30 uur -16.30 uur en maandagavond tussen 19 uur en 20 uur

Grondgebiedzaken:
Milieu, Technische dienst, Ruimtelijke Ordening:
maandag, woensdag - vrijdag: 8.30 uur – 12 uur
maandagavond: 18 uur – 20 uur
woensdagmiddag: 13 uur – 16 uur

  Stedenbouwkundig ambtenaar voor het bespreken van uw dossier:

 enkel woensdagvoormiddag op afspraak

 Vrije Tijd:


 

maandag – vrijdag: 8.30 uur – 12 uur
maandagavond: 18 uur – 20 uur
woensdagmiddag: 13 uur – 16 uur

het Woonloket 0496/258 529
woonloket@boortmeerbeek.be 

op afspraak:
dinsdag: 9 uur - 12 uur
woensdag: 9 uur - 12 uur en 13 uur - 16 uur