Gemeentelijke diensten op afspraak

Vragen zijn gewoonlijk eenvoudig, antwoorden complex… Daarom moet voldoende tijd kunnen worden genomen voor voorbereiding en antwoord. Dit betekent dat voor bepaalde diensten de baliemomenten worden beperkt en er voortaan meer op afspraak wordt gewerkt. Bovendien is het de bedoeling om vragen meer schriftelijk te beantwoorden en documenten zoveel als mogelijk elektronisch af te leveren. Verplaatsingen naar het gemeentehuis kunnen zo tot een minimum worden beperkt.

U kunt dus best:

  1. nagaan of u uw vraag schriftelijk kan stellen via info@boortmeerbeek.be.
  2. nagaan of u het document dat u nodig hebt, elektronisch kan bekomen. Ga hiervoor naar het E-loket en kies voor Aanvragen elektronische documenten.
  3. voor de diensten ruimtelijke ordening en burgerlijke stand & vreemdelingen een afspraak maken via de blauwe knop bovenaan dit artikel "Online aanvragen".
  4. Voor het woonloket een afspraak maken via www.boortmeerbeek.be/ik-wil-...

Voor de dienst ruimtelijke ordening kan u wanneer u uw dossier wenst te bespreken met de stedenbouwkundig ambtenaar enkel nog een afspraak maken op woensdag van 8.30 uur tot 12 uur. Wanneer u een plan wilt inzien, kan dat op de gebruikelijke openingsuren.

Voor de dienst burgerlijke stand & vreemdelingen kunt u een afspraak maken op maandag van 18 uur tot 20 uur en op woensdag van 13 uur tot 16 uur. Dit zal uw wachttijd aanzienlijk verkorten.

Voor het woonloket kunt u een afspraak maken op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur.

Een medewerker van de dienst zal u per e-mail contacteren om de afspraak te bevestigen en eventueel nuttige bijkomende informatie op te vragen.

Volledigheidshalve geven wij hier nog even de openingsuren van de verschillende publieksdiensten:

Burgemeester: Burgemeester plant zijn afspraken zelf. U kunt hem bellen op het nummer: 0475/419 930  
Schepenen:

Karina Derua: 0476/350 373
Remi Serranne: 0476/520 478
Steven Michiels: steven.michiels@telenet.be 
Annick DeKeyser: annickdekeyser@hotmail.com 
Hans De Locht: 0477/431 426
Willy Cornelis: 0477/843 908

 
Burgerzaken:

Bevolking:  

maandag – vrijdag: 8.30 uur – 12 uur
maandagavond: 18 uur – 20 uur
woensdagmiddag: 13 uur – 16 uur

  Burgerlijke stand & vreemdelingen:

maandag – vrijdag: 8.30 uur – 12 uur
maandagavond en woensdagmiddag: op afspraak

Grondgebiedzaken:
Milieu, Technische dienst, Ruimtelijke Ordening:
maandag, woensdag - vrijdag: 8.30 uur – 12 uur
maandagavond: 18 uur – 20 uur
woensdagmiddag: 13 uur – 16 uur

  Stedenbouwkundig ambtenaar voor het bespreken van uw dossier:

 enkel woensdagvoormiddag op afspraak

 Vrije Tijd:


 

maandag – vrijdag: 8.30 uur – 12 uur
maandagavond: 18 uur – 20 uur
woensdagmiddag: 13 uur – 16 uur

het Woonloket mevrouw Jana Vernelen

enkel woensdagnamiddag op afsrpaak