Gemeentelijke premie voor een startende ondernemer

Hebt u een onderneming opgestart, dan hebt u recht op een premie voor startende ondernemers. 

Voorwaarden

Procedure

Meebrengen

U brengt het bewijs mee van inschrijving in de kruispuntbank van ondernemingen.

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving