Gemeentelijke premie voor palliatieve thuiszorg

Palliatieve zorgen worden toegediend aan mensen die ongeneeslijk ziek en stervende zijn. Sommige van deze mensen kiezen er bewust voor om thuis bij hun gezin te sterven. De premie voor palliatieve zorg is een tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgings- en hulpmiddelen.

Voorwaarden

U kan de gemeentelijke premie enkel krijgen als u ook de premie voor palliatieve thuiszorg van het RIZIV ontvangt. U bewijst dit met een attest dat u aanvraagt bij het ziekenfonds waarbij de palliatieve patiënt aangesloten is. Op het attest staan zeker volgende gegevens vermeld:

  • de naam en het adres van de patiënt
  • de bevestiging dat de patiënt al een premie voor palliatieve thuiszorg heeft gekregen van het RIZIV
  • het aantal keren dat de premie is uitbetaald
  • de periode(s) waarvoor de patiënt die heeft ontvangen.

Procedure

U vraagt de gemeentelijke premie aan bij het OCMW.

Meebrengen

Bedrag

Uitzonderingen

Regelgeving