Gewijzigde verkeerssituatie Blokstraat en Zevenbunderweg

24
nov
2022

De uitrol van het gemeentelijk beleidskader gekend als ‘Verkeersleefbaarheidsplan’ vergt een stapsgewijze en een gemeentebrede aanpak. Deze aanpak voor de invoering van de doelstellingen van het verkeersleefbaarheidsplan staat beschreven in het gemeentelijk actieplan ‘In 20 stappen naar een verkeersleefbare gemeente’.

Het college van burgemeester en schepenen realiseerde reeds een aantal acties uit het gemeentelijk actieplan en wenst nu verdere stappen te zetten.

Zo werd in alle woonwijken ‘zone 30’ ingevoerd.  Ook de prioritaire fietsstraten werden gerealiseerd, terwijl in andere straten snelheidsregimes en tonnagebeperkingen ingevoerd of gewijzigd werden die de verkeersveiligheid en leefkwaliteit moeten verhogen.

In de schoolomgevingen van de basisschool in het centrum van Boortmeerbeek en van de basisschool in de Beringstraat werden de schoolpoorten volledig autovrij gemaakt ten voordele van wandelende en fietsende scholieren.

Ook werd de uitrusting voor de trajectcontroles in de kernen van Schiplaken en Hever aangebracht om ervoor te zorgen dat (doorgaand) verkeer zich aan de snelheidsbeperking houdt. De zone 30 is zowel in Hever als in Schiplaken over een afstand van 500 m ingevoerd, de minimale afstand nodig om een trajectcontrole te kunnen invoeren.

Ter optimalisatie van de trajectcontrole in Schiplaken moeten nog enkele flankerende maatregelen ingevoerd worden. Deze werden opgenomen in het verkeersleefbaarheidsplan, onder meer onder de vorm van ‘verkeersfilters’.  Het ‘filteren’ van een rijweg houdt het afsluiten van de rijweg in voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, terwijl zachte weggebruikers zoals voetgangers en fietsers de vrije (en veilige autoluwe) doorgang behoudt.

Deze maatregelen hebben tot doel het gemotoriseerd verkeer zo te leiden dat de buurten alleen bereikbaar zijn voor wie er moet zijn. Doorgaand verkeer wordt maximaal uit Schiplaken gehouden en verwezen naar de wegen die daarvoor bedoeld zijn. Tegelijk worden de wegen veiliger voor voetgangers en fietsers.

Het verkeersleefbaarheidsplan voorziet in de twee verkeersfilters ter ondersteuning van de trajectcontrole.

Een eerste filter is voorzien in de Zevenbunderweg tussen L. Van Beethovenlaan en Kriekelarenveld.

De tweede filter wordt in de Blokstraat gerealiseerd. Om de exacte plaats in de Blokstraat te bepalen werd door het college van burgemeester en schepenen een buurtbevraging georganiseerd.  Deze leerde dat de meest wenselijke locatie voor de filter zich situeert ter hoogte van de Caetersbosweg.

Recent besloot het college van burgemeester en schepenen over te gaan tot de uitvoering van deze verkeersfilters. In afwachting van een definitieve inrichting van de betrokken segmenten wordt voor beide locaties een tijdelijke opstelling ingevoerd.

Nood aan meer info over het verkeersleefbaarheidsplan?  Surf naar de gemeentelijke website en kies www.boortmeerbeek.be/verkeersleefbaarheidsplan 2020 – in 20 stappen naar een verkeersveilige gemeente Boortmeerbeek

Voor vragen kan u terecht op het nummer 015/51.11.45 of via mail naar evenement-verkeer@boortmeerbeek.be.