Groepsaankoop asbestverwijdering IGO

28
feb
2023

Wat is asbest?

Asbest is een schadelijke stof die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. Het bestaat uit heel kleine vezels die je niet met het blote oog kan zien. We maken een onderscheid tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest.

Hechtgebonden asbest

In hechtgebonden asbesthoudende toepassingen is het asbest gebonden met een sterk bindmiddel zoals cement, lijm, bitumen of kunststof. Door dit bindmiddel is er minder kans dat de asbestvezels in de lucht kunnen vrijkomen en zo de gezondheid schaden. Het is echter niet toegestaan om asbesthoudende materialen te schuren, breken of boren, want dan komen de schadelijke stoffen alsnog vrij. Hechtgebonden asbest komt vooral voor in leiengolfplatenvloer- en muurtegels

Niet-hechtgebonden asbest

In niet-hechtgebonden asbesthoudende toepassingen is het asbest gebonden met een zwak bindmiddel zoals gips of pleister. Omdat de asbestvezels in een los of zwak bindmiddel zitten, komen ze makkelijker vrij in de lucht en is de kans dus groter dat je de vezels inademt. Het is onmogelijk om niet-gebonden asbest zonder beschadiging te verwijderen. Daarom moet je voor het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest steeds beroep doen op een erkend asbestverwijderaar. Niet-hechtgebonden asbest komt voor in leidingsisolatie bij verwarmingsleidingen en in oudere vloerbekleding.

De gevaren van asbest

Asbest is een schadelijke stof. De vezels zijn niet te zien met het blote oog en kunnen vrijkomen bij beschadiging van asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van stof. Wanneer je deze asbestdeeltjes inademt, kan dit tot ernstige aandoeningen leiden zoals longkanker, longvlies- of buikvlieskanker. De symptomen van een asbestziekte treden meestal na 30 à 40 jaar na blootstelling ervan op. Hoe vaker je blootgesteld wordt aan asbestvezels en hoe hoger de concentratie asbestvezels, hoe meer risico je loopt om ziek te worden. Het is dus enorm belangrijk om je woonomgeving asbestveilig te maken.

Actieplan Asbestafbouw

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 volledig asbestveilig maken. Concreet betekent dit dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen. Om deze doelstelling te kunnen bereiken, wil Vlaanderen zo snel mogelijk voor alle Vlaamse gebouwen en woningen die gebouwd zijn voor 2001 het aanwezige asbest in kaart brengen. Daarom zal er in de toekomst een inventarisatieplicht komen bij verkoop. Daarnaast wil het Actieplan Asbestafbouw alle asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven op een veilige en versnelde manier verwijderen.

Groepsaankoop asbestverwijdering

Volgens het Actieplan Asbestafbouw moeten tegen 2034 de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Ook IGO wil haar steentje bijdragen en focust daarbij op de verwijdering van niet-hechtgebonden asbest in hermetische zone (asbesthoudende leidingisolatie en vloerbekleding). IGO krijgt hiervoor financiële middelen van OVAM.

Focus niet-hechtgebonden asbest

In het asbestproject van IGO kunnen particulieren in het werkingsgebied via IGO een asbestdeskundige inschakelen. Hiervoor dient de particulier in te tekenen voor onze groepsaankoop voor asbestverwijdering van niet-hechtgebonden asbest. IGO wijst hiervoor een deskundige aan die de woning zal bezoeken, er staalnamen zal uitvoeren en vervolgens een rapport zal opmaken.

Als er asbest wordt vastgesteld, wordt het dossier door IGO automatisch overgemaakt aan een door IGO aangesteld erkend asbestverwijderaar. Die bezorgt de particulier een vrijblijvende offerte. 

IGO voorziet premies* voor particulieren die een asbestdeskundige inschakelen en daarna intekenen op de groepsaankoop voor asbestverwijdering van niet-hechtgebonden asbest. Ook wanneer het staal van de asbestkundige geen asbest bevat, maak je aanspraak op de premie voor het inschakelen van de asbestdeskundige. Voor beide premies krijgt IGO financiële middelen van OVAM.

* Deze subsidie is een samenwerking met de OVAM en de Vlaamse overheid en past binnen de doelstelling van een Asbestveilig Vlaanderen 2040.

Opgelet: Deze premie geldt enkel voor het inschakelen van een asbestdeskundige via IGO in functie van de groepsaankoop. U ontvangt geen premie voor de verplichte asbestinventarisatie bij de aan- of verkoop van een pand die van kracht gaat vanaf 23/11/2022.  

Wat met hechtgebonden asbest?

Stelt een asbestdeskundige hechtgebonden asbest vast in of rond jouw woning? Neem dan een kijkje op de website www.zonderasbest.be voor meer informatie. Je kan voor de ophaling/afvoer van asbest ook terecht bij Ecowerf. 

De premie

Asbestdeskundige

90% van de factuur (max. € 139,50)

Staalname leidingisolatie + vloerbedekking = 2x premie ontvangen

Erkend asbestverwijderaar

  Woning Appartementsgebouw
Leiding 50% van de factuur (max. € 4000) 50% van de factuur (max. € 6000)
     
Vloer 50% van de factuur (max. € 4000)

 

Meer info en inschrijven

Contactinformatie