Marktbevraging voor nieuwe vastgoedproject: Herbestemming kerk Schiplaken

18
jan
2024

Herbestemming kerk Schiplaken

De gemeente Boortmeerbeek lanceert een marktbevraging naar aanleiding van een spontaan voorstel die zij hebben ontvangen van de ‘Kerkgangers’ voor de kerk in Schiplaken.

De gemeente Boortmeerbeek heeft de ambitie om de kerk te Schiplaken te herwaarderen en te herbestemmen tot een attractieve ontmoetingsplek voor de buurt met een sociaal oogmerk.

Wie een voorstel wenst in te dienen, vindt alle informatie en het marktbevragingsdocument hieronder terug.

De uiterste datum voor het indienen van een voorstel is 30 april 2024 om 12.00 uur.