Herbruikbaar cateringmateriaal

23
jun
2023

Sinds 15 juni 2023 is het serveren van drank in wegwerpbekers op evenementen verboden. Petflessen en blikjes zijn op niet-gemeentelijke evenementen nog toegestaan tot en met 31 december 2024 als de evenementorganisator daarvoor een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% ervan wordt ingezameld voor recyclage.

Onder evenementen wordt verstaan: een eenmalige of een periodieke gebeurtenis op het gebied van kunst, cultuur, sport, festiviteit of volksvermaak. De gebeurtenis wordt publiek aangekondigd en is voor iedereen toegankelijk, al dan niet tegen betaling. Ze gaat door op een welbepaald tijdstip en is tijdelijk. De locatie kan zich zowel op publiek als op privaat terrein bevinden. Het evenement kan zowel in de openlucht doorgaan als in een gesloten ruimte. Voorbeelden zijn een sportwedstrijd, fuif, schoolfeest, buurtfeest.

Op evenementen (mede) georganiseerd door de gemeente is herbruikbaar cateringmateriaal verplicht, zowel voor alle drank als voor alle verse voedingswaren (borden, potjes, bestek), onafhankelijk of deze ter plaatse of elders werden bereid. Deze verplichting geldt voor alle standhouders op deze evenementen (rommelmarkt, Boortmeerbeek Feest, kerstmarkt, …).

Meer algemene informatie over de wetgeving cateringmateriaal kan je hieronder terugvinden en op https://ovam.vlaanderen.be/wetgeving-drankverpakkingen-en%20voedselverpakkingen.

Contactinformatie