Infoavond cateringmateriaal 8 juni 2023

12
mei
2023

Vanaf 15 juni 2023 is het serveren van drank in wegwerpbekers op evenementen verboden. Petflessen en blikjes zijn nog toegestaan tot en met 31 december 2024 als de evenementorganisator daarvoor een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% ervan wordt ingezameld voor recyclage.

Onder evenementen wordt verstaan: een eenmalige of een periodieke gebeurtenis op het gebied van kunst, cultuur, sport, festiviteit of volksvermaak. De gebeurtenis wordt publiek aangekondigd en is voor iedereen toegankelijk, al dan niet tegen betaling. Ze gaat door op een welbepaald tijdstip en is tijdelijk. De locatie kan zich zowel op publiek als op privaat terrein bevinden. Het evenement kan zowel in de openlucht doorgaan als in een gesloten ruimte. Voorbeelden zijn een sportwedstrijd, fuif, schoolfeest, buurtfeest.

Op evenementen (mede) georganiseerd door de gemeente is herbruikbaar cateringmateriaal nu reeds verplicht, zowel voor alle drank als alle voor verse voedingswaren (borden, potjes, bestek), onafhankelijk of deze ter plaatse of elders werden bereid. Deze verplichting geldt voor alle standhouders op deze evenementen (rommelmarkt, Boortmeerbeek Feest, kerstmarkt, …).

Meer algemene informatie over de wetgeving cateringmateriaal kan u terugvinden op https://ovam.vlaanderen.be/wetgeving-drankverpakkingen-en%20voedselverpakkingen.

 

De gemeente organiseert een infoavond over herbruikbaar cateringmateriaal op 8 juni 2023, om 19u30 in het gemeentehuis (raadzaal).

Hier zal deze wetgeving uitgebreider worden toegelicht en worden uitgelegd hoe deze geïmplementeerd kan worden.

Gelieve je aanwezigheid voor 1 juni 2023 te bevestigen via milieudienst@boortmeerbeek.be of 015 51 11 45 (optie 3).

Ook eventuele vragen die je zeker aan bod wil zien komen, dien je voor 1 juni 2023 te bezorgen aan de milieudienst, zodat deze kunnen worden opnemen in de presentatie.

Contactinformatie