Invasieve exoten : de Japanse duizendknoop

Meestal vind je hem langs wegbermen, oevers of in verloren hoekjes van straten en tuinen. Een bijzonder invasieve plant die oorspronkelijk afkomstig is uit Japan. Hij verdringt inheemse plantensoorten en richt schade toe aan onder meer verharde oppervlakken, muren en vijvers.

Het zijn namelijk vooral de ondergrondse delen die de grootste bron van besmetting vormen. Het kleinste stukje wortelstok kan het begin vormen van een nieuwe plant. Grondaanvoer bij nieuwbouw of heraanleg van tuinen is één van de voornaamste besmettingsbronnen in de bebouwde omgeving.

Ook het machinaal maaien langs waterlopen is een bron van verspreiding. Afgemaaide delen die in het water terechtkomen zorgen stroomafwaarts voor nieuwe haarden.

Tenslotte is illegaal gestort tuinafval ook verantwoordelijk voor verspreiding.

Bestrijden in je tuin

Voor de bestrijding van de Japanse duizendknoop is er geen eenvoudige en gegarandeerde methode. Het is een verhaal van proberen en observeren.

Heb je hem in de tuin en wil je er graag vanaf dan kan je volgende tips uitproberen:

- de plant verzwakken door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af te knippen. Voer de stengels en plantenresten af als groenafval naar het containerpark waar de duizendknoop effectief wordt vernietigd. Probeer hem niet zelf te composteren, ergens storten is helemaal verkeerd!

- wortelstok uitgraven en uitlopers voorzichtig verwijderen, zonder dat er wortels achterblijven.

Laat je niet ontmoedigen wanneer de plant terugkomt, de aanhouder wint!

Contactinformatie