Inzage jaarrekening Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

9
jul
2019

De jaarrekening van de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant ligt klaar ter inzage op het secretariaat.