Is je dak al geïsoleerd en heb je ramen met dubbele beglazing?

28
nov
2019

 

Het dak van een woning is verantwoordelijk voor ongeveer 20 à 30% van alle warmteverlies in huis. Dakisolatie is dan ook een must als je je verwarmingskosten én CO2-uitstoot wil verminderen. In 2013 besliste de Vlaamse regering tot de stapsgewijze invoer van een verplichte dakisolatienorm. Op 1 januari 2020 is het zo ver en gaat de dakisolatienorm in vol effect. Dat wil zeggen dat vanaf dan elk dak of zoldervloer van elke woning in Vlaanderen zou moeten geïsoleerd zijn. 

Vanaf 1 januari 2020 treedt ook de verplichting voor dubbele beglazing in werking, de zogenaamde dubbelglasnorm. Deze norm bepaalt dat alle woningen in Vlaanderen over dubbele beglazing moeten beschikken. Meer info daarover vind je hier.

De dakisolatienorm

De minimumnorm voor dakisolatie is een R-waarde van 0,75 m² K/W. Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 tot 4 cm (afhankelijk van het materiaal dat wordt gebruikt). Als isolatiemateriaal wordt beschouwd: de materialen die een lambdawaarde hebben van hoogstens 0,10 W/mK. Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, wordt als geïsoleerd dak beschouwd. 
 
Het komt er op neer dat een laag glas- of minerale wol van 3 to 4 cm al zou moeten volstaan om te voldoen aan de dakisolatienorm. Dat is echter zeer weinig en heeft nauwelijks een effect op het energieverbruik. Bovendien zal je geen aanspraak kunnen maken op premies als je niet wat beter isoleert. De minimale R-waarde voor de premie bedraagt namelijk 4,5 m²K/W wat overeenkomt met ongeveer 16 cm minerale wol (dit kan je zelf berekenen via deze rekenmodule).
 
Uiteraard is het best dat je je woning ook toekomstbestendig maakt en voldoende isoleert. Het energiepact legt namelijk strengere normen op voor de komende jaren. Momenteel zijn er nog geen verplichtingen verbonden aan de energiedoelstelling 2050, maar het kan wel verstandig zijn om hier al rekening mee te houden! Woningen die niet aan de energiedoelstelling voldoen, kunnen in de toekomst minder interessant zijn op de vastgoedmarkt en mogelijk in waarde dalen. Hier alvast een handig overzicht voor wie toekomstbestendig wil (ver)bouwen.

Wat zijn de gevolgen als je woning niet voldoet aan de dakisolatienorm?

Eigenaar bewoner
Naast de jaarlijks wederkerende energiekost is er voor eigenaars die hun eigen woning bewonen nog geen ernstig gevolg. Niemand zal je woning komen controleren en je verplichten te isoleren. Al zou het feit of je dak al dan niet geïsoleerd is, later nog wel gevolgen kunnen hebben.
 
Huurder
Voor woningen die verhuurd worden is er echter wel een verreikend gevolg. Als de huurwoning niet aan de dakisolatienorm voldoet op 01/01/2020, mag ze namelijk niet meer verhuurd worden. Het is niet zo dat alle woningen zonder dakisolatie op 1 januari ineens ongeschikt zullen verklaard worden, maar een huurder kan wel degelijk eisen dat de verhuurder zich in regel stelt. Geeft deze geen gevolg aan deze oproep, dan kan de procedure tot ongeschiktverklaring opgestart worden en zal de burgemeester er op toezien dat de verhuurder de werkzaamheden uitvoert. Hier vind je meer info daarover. 
 
Alternatief
Vanaf 1 januari 2020 kan men ook aan de dakisolatienorm voldoen als de energiescore van de woning, vastgesteld in een EPC, lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld. Deze grenswaarden zijn:
  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 500 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement
Ligt de EPC-score van je woning dus lager dan de vooropgestelde grenswaarden dan kan je voorlopig gerust zijn. Na meer dan tien jaar en ruim een miljoen exemplaren, kreeg het EPC een nieuw jasje. Met een duidelijk label en concrete aanbevelingen met stappenplan helpt het EPC je op weg naar een energiezuinige woning!
 
Mocht je na het lezen van dit bericht nog vragen hebben, neem dan contact op met de medewerkers van het woonloket

 

Nuttige links

Zelf de R-waarde van isolatie berekenen: https://bouw-energie.be/nl/bereken/r-waarde-isolatie
 
 

Contactinformatie