Laat bladeren liggen

23
nov
2021

Door bladeren onder hun kruin te laten liggen, help je bomen hun weerbaarheid weer op te bouwen! Ze kunnen het goed gebruiken.

Bomen staan de laatste jaren onder grote stress. Periodes van droogte worden afgewisseld door periodes van felle buien. Hun reserves zijn aangetast waardoor ze minder weerbaar zijn voor ziekte en de extreme weersomstandigheden. Door hun bladeren onder de kruin te laten liggen kan je bomen helpen om hun weerbaarheid op te bouwen.


Buffer tegen uitdroging
Het blad composteert gedurende het voorjaar en zorgt ervoor dat het bodemleven geactiveerd wordt. De organismen in de bodem zorgen dat er voedingstoffen vrijkomen en spelen een cruciale rol in het afweren van schadelijke schimmels. Het gecomposteerde blad is daarnaast een bron van organisch materiaal dat de bodem buffert tegen uitdroging langs de ene kant, en water vasthoudt langs de andere kant.


Isolatielaag
Als het laagje bladeren hoger dan 10 cm wordt, kan je de overige bladeren tussen je struiken en vaste planten strooien. Bladeren vormen een goede isolatielaag voor de wortels en ook de egels zoeken hoopjes bladeren op om hun winterslaap te doen. Bij eik en beuk verteert het blad trager. Ideaal om de bodem te beschermen tot in het midden van de zomer!

Op verharde oppervlakten verwijder je de bladeren het best wel om gladheid te voorkomen.


Ook de gemeente Boortmeerbeek laat bladeren liggen waar dit kan. Enkel waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt (vb. fietspaden) worden de bladeren wel verwijderd.

Contactinformatie