Maandthema politiezone september: veilig naar school

6
sep
2021

Deze week gingen de schoolpoorten opnieuw open. Duizenden scholieren, leerlingen en kleuters trekken de volgende dagen en maanden in onze politiezone weer naar school hetgeen een grote impact heeft op het straatbeeld in onze 3 gemeentes. Het verkeer wordt een stuk drukker en complexer, in het bijzonder tijdens de ochtend- en de avondspits en niet in het minst in de schoolomgevingen zelf. In september staat het verkeersthema in het teken van de schoolstart. "VEILIG AAN DE SCHOOL !" Tijdens gans de maand september zal er extra aandacht gaan naar het schoolverkeer. De politie zal sensibiliserend maar ook repressief optreden wanneer nodig. De snelheidscontroles zullen zich toespitsen op de schoolomgevingen. Aan de schoolpoorten zelf leveren gemachtigde opzichters lovenswaardig werk om de zachte weggebruikers bij te staan en alles mee in goede banen te leiden. Wij wensen iedereen alvast een succesvol en verkeersveilig schooljaar toe !