Maatregelen coronavirus voor de gemeente Boortmeerbeek: update dinsdag 31 maart 2020

19
mrt
2020
Maatregelen tegen het Coronavirus in Boortmeerbeek 

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart 2020 is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden.  Naast je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne zijn er dus nog altijd de opgelegde maatregelen die helpen tegengaan dat het virus zich blijft voortzetten. Deze hebben een extra impact op het leven in en de dienstverlening van onze gemeente! 

Onderstaande maatregelen gelden voorlopig tot en met 19 april 2020, tenzij anders aangegeven. Deze maatregelen worden geregeld geüpdatet met de laatste informatie. 

Wat houden de maatregelen in?

Volgende activiteiten worden afgelast of uitgesteld:

 • Alle georganiseerde sport- en culturele activiteiten en andere gemeentelijke publieksactiviteiten tot eind mei 2020, zowel binnen als buiten, zoals bv. buitenspeeldag, seniorenfeest, bijeenkomst van adviesraden,…) worden afgelast of uitgesteld
 • De sporthal, het cultuurhuis en het buurthuis op het Lotusplein zijn gesloten vanaf 13 maart tot en met 19 april 2020.  Hier gaan geen activiteiten meer door. Reservaties van verenigingen en/of particulieren zullen kosteloos worden geannuleerd. Nadien wordt de situatie opnieuw geëvalueerd.
 • De sport- en creakampen tijdens de paasvakantie gaan NIET DOOR (in tegenstelling tot eerdere berichtgeving). Reeds betaald inschrijvingsgeld wordt uiteraard teruggestort.
 • OPGELET: vanaf 15 maart 2020 tot en met 19 april 2020 werken de gemeentelijke diensten enkel op AFSPRAAK. Er is ook geen AVONDOPENING op maandag 16 maart, maandag 23 maart en maandag 30 maart 2020. We vragen om een bezoek aan het gemeentehuis  te vermijden of uit te stellen, vrije inloop is niet mogelijk. Er wordt wel telefoonpermanentie voorzien in de voormiddag.  Stel je vraag bij voorkeur via mail (info@boortmeerbeek.be). De bevoegde dienst zal jouw vraag zo snel mogelijk beantwoorden. Blijkt een afspraak in dringende gevallen nodig dan zoeken ze met jou een gepast moment. Dank je wel voor jullie begrip.
 • EcoWerf sluit vanaf dinsdag 17 maart tot voorlopig vrijdag 3 april alle EcoWerf-recyclageparken. 

  Vanaf 7 april heropenen alle EcoWerf-recyclageparken gecontroleerd en onder strikte voorwaarden. In goed overleg met de sector en de nationale overheid, heeft de Vlaamse overheid beslist dat de recyclageparken in Vlaanderen opnieuw kunnen opengaan op dinsdag 7 april, op voorwaarde dat strikte maatregelen worden nageleefd. Ga alleen als het strikt noodzakelijk is en check vooraf de voorwaarden op www.ecowerf.be.

 • De wekelijkse markt op donderdag gaat voorlopig niet door. Op zondag is er ook geen verkoop op het pleintje aan de Audenhovenlaan.

Wat blijft voorlopig nog open wat gaat nog door?

 • De gemeentelijke basisschool blijft voorzien in NOOD opvang, de lessen zijn opgeschort tot en met 19 april. De school vraagt uitdrukkelijk om kinderen thuis te houden. De school voorziet dus enkel opvang in NOOD, kinderen van mensen uit de zorgsector kunnen hier nog gebruik van maken. Meer uitgebreide info kan je raadplegen via www.gbsboortmeerbeek.be. Ook voor de andere scholen raden we je aan om hun informatiekanalen te raadplegen. Of de maatregelen ook daarna verlengd worden, is nog niet bekend. Je vindt hierover meerinformatie op de website van Onderwijs Vlaanderen. 
 • De buitenschoolse kinderopvang (RAVOT): enkel voor kinderen van ouders die werken in de cruciale sector
  • Ravot blijft naschools en op woensdagnamiddagen opvang voorzien.
  • De voorschoolse opvang gebeurt in de scholen.
  • We annuleren alle reeds gemaakte inschrijvingen voor de opvang naschools en op woensdagnamiddag vanaf maandag 23 maart 2020.
  • De gemeente voorziet noodopvang gecoördineerd vanuit Ravot tijdens de paasvakantie. De reguliere opvang op Ravot zal niet doorgaan. Alle reeds gemaakte inschrijvingen worden geannuleerd. Meer gedetailleerde informatie vind je terug op www.ravot.be

 • Wegens bijkomende maatregelen vanuit de federale overheid zal HaBoBIB tot en met 19 april 2020 enkel open zijn als afhaalpunt.Dit wil zeggen dat de bibliotheek open is voor het afhalen van reservaties en voor het inleveren van boeken. Dit tijdens weekdagen, maar niet op zaterdag. Alle activiteiten die tijdens deze periode zouden plaatsvinden, zijn geannuleerd. Wie zich heeft ingeschreven en al een ticket heeft betaald, zal persoonlijk worden gecontacteerd. Meer informatie vind je op www.habobib.bibliotheek.be 
 • Inzamelingen van huisvuil & gft gaan normaal gezien door als gepland. Indien er inzamelingen zouden wegvallen, dan zal EcoWerf de inwoners daarover informeren. Raadpleeg voor de meest recente informatie de website van EcoWerf via www.ecowerf.be.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over de maatregelen in onze gemeente neem dan contact via mail op  info@boortmeerbeek.be. Wij proberen in de mate van het mogelijk zo snel mogelijk te antwoorden.

Heb je medische vragen neem dan contact op met je huisarts, via het gratis nummer 0800 14 689 of kijk op www.info-coronavirus.be

Volledig overzicht van de algemene federale maatregelen vind je hier.