Mandaat postdoctoraal onderzoeker

Het postdoctorale mandaat wil onderzoekers, die nog maar pas in het bezit zijn van een doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan. Voor het financieren van een beperkt aantal mandaten werkt het FWO samen met het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO).

Voorwaarden

 • Periode: 3 jaar, een keer hernieuwbaar.
 • U hebt een diploma doctor op proefschrift.
 • Als u op 1 oktober ouder bent dan 36, dan behaalde u dat doctoraatsdiploma niet langer dan 6 jaar tevoren. (Plus 1 jaar per zwangerschap/ouderschapsverlof: zie reglement voor meer details.)
 • U hebt nog geen gebruik gemaakt van dit FWO-mandaat (ook niet gedeeltelijk).
 • U kunt maximaal 2 keer voor hetzelfde mandaat solliciteren.

Procedure

 • U zoekt een hoofd van een onderzoekseenheid aan een Vlaamse universiteit.
 • U stelt 10 referenten voor (om te zien wie in aanmerking komt, bekijkt u het reglement).
 • Het hoofd van de onderzoekseenheid wordt gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • U dient uw aanvraag in via de online applicatie.
 • De expertpanels van het FWO formuleren concrete voorstellen betreffende te financieren mandaten.
 • De raad van bestuur bekrachtigt de voorstellen.
 • U kunt later feedback vragen over de beslissing.

De indiendatum voor de huidige oproep was 1 februari 2016.

Meebrengen

Bedrag

Salarisschaal: minimaal 4.134,97 euro en maximaal 6.446,01 euro.

Uitzonderingen

Regelgeving